Om Bibliotekschefforeningen

Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren.

Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.
 

Konference 23. maj

Styrk det strategiske samarbejde i kommunen - deltag i konference med fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation.
 

BCFs nyhedsbrev

Tilmeld dig Bibliotekschefforeningens nyhedsbrev i menupunktet foroven.
 
'BCF - nyt' er den direkte kilde til viden om foreningens aktiviteter og udfoldelser.
 
Bibliotekschefforeningen  | mogensv@roskilde.dk